Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 04 2014

Reposted fromRecklessKid RecklessKid viasalato salato

March 20 2014

domilee
6182 201d 420
Reposted byDangerousHopesalatoMsChocolateblubraheartbreakSurvivedGirlnuttblackheartgirlczterywiekipozniejgrarzynkagoblaniedoskonaloscSpizganywojucziczisilence89ponurykosiarzZoonk11adaaa93niepotrzebnaprzygodabluedress

February 22 2014

domilee

January 24 2014

domilee
Tak naprawdę to chciałam napisać do Ciebie wiadomość.
Ale pisałam zdania, po czym natychmiast je kasowałam w przekonaniu, że brzmią one po prostu bez sensu. Pisałam tak całe wiadomości, po czym zamiast wysyłać, pisałam je od nowa.
Problem polega na tym, że nie ma takich słów, które by pasowały do tego, co chcę wyrazić.
Po co pisać jakieś banały?
Może wystarczy ta informacja, że chciałam, ale zwyczajnie opadły mi ręce.
Reposted bymikrokosmosDangerousHopemoglismywszystkofrytkatosiaSkydelanmerryxoxobitemyneck
domilee
5863 a8c1 420
domilee
szczęśliwe związki, wspólne mieszkania,
śluby, ciąże. ciągle więcej i więcej - 
a ja tak jakby poza tym. obok.
— ^
Reposted fromaggape aggape viahowfaryouwouldgo howfaryouwouldgo

January 23 2014

domilee
Jak powiedzieć komuś, że był ktoś, kogo się kochało bardziej...
— Nie licząc kota, Kasia Bulicz-Kasprzak
9168 0239 420
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaamfibijne amfibijne
(**)
Reposted fromweheartit weheartit viaamfibijne amfibijne
domilee
7604 66d6 420
Party hard!
Reposted fromsuisse suisse viahowfaryouwouldgo howfaryouwouldgo

January 21 2014

domilee
8579 2856 420
Reposted fromdailylife dailylife viasuchamess suchamess
domilee
W psychologii jest takie pojęcie „błysk” to jest moment kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego cos co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz / psycholog
Reposted frombeckycue beckycue viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
domilee
Nie przyśpieszaj niczego. Jeśli to jest dobre, będziesz to wiedział. A jeśli to ma się zdarzyć, zdarzy się.

December 30 2013

domilee
6130 e4ac 420

December 29 2013

domilee
Nie jestem nagrodą pocieszenia, Dex. Ani kołem zapasowym. Uważam, że jestem warta więcej.
— David Nicholls, Jeden dzień
domilee
6842 905d 420
Reposted fromretaliate retaliate viacats cats

December 28 2013

domilee
7415 e567 420
domilee
7617 e3c2 420
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty

December 25 2013

domilee
6459 24c0 420
Reposted bynotthesamexeradmiracja

December 23 2013

domilee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl