Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 23 2013

3555 efc6 420
There must be something.
There should be just one reason.

December 21 2013

domilee
Jak to kiedyś ktoś mądrze zauważył, dwie połówki jabłka spotykają się rzadko, wspólne życie częściej przypomina ciągłe próby dopasowania się ogórka do kalafiora. Święte słowa.
— Ewelina Kłoda "W poszukiwaniu siebie"
Reposted bycytatyblackdressclementiinesoktawiiaSinguraticrimakasprzak88nieuciekajelusive3freyaDominique7mardyboommishastafidelitySukkienicjuzniepowiemchodzacyparadoks

December 19 2013

domilee
Niektórym ludziom jest pisane się spotkać. Niezależnie od tego, gdzie się znajdują czy dokąd się wybierają, któregoś dnia na siebie wpadną.
— Claudie Gallay
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viakocieserce kocieserce
domilee
7497 5a34 420
Reposted fromunr-eal unr-eal viakocieserce kocieserce
7193 3a2a
Reposted fromPandunnie Pandunnie viacocoaflower cocoaflower
domilee
Już na początku mojego życia było o wiele za późno
— Marguerite Duras "Kochanek"
Reposted fromhowfaryouwouldgo howfaryouwouldgo

December 18 2013

4313 18d5 420
I can too.
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viadilemma dilemma

December 17 2013

domilee
4316 7b92 420
Reposted fromMenski Menski viapannax pannax
domilee
Nigdy nie mówił na głos tego, co było dla niego naprawdę ważne.
— Mitch Albom, "Pięć osób, które spotykamy w niebie"

December 16 2013

domilee
- Czemu kochasz kogoś, wiedząc ze i tak nie będziecie razem?

-To jest tak jak z oddychaniem, czemu oddychasz, wiedząc że i tak umrzesz?
— logiczne

December 14 2013

domilee
Niczego nie przewidzisz...

December 13 2013

domilee
2600 8e0b 420
domilee
Be brave enough to live creatively. The creative is the place where no one else has ever been. You have to leave the city of your comfort and go into the wilderness of your intuition. You cannot get there by bus, only by hard work, risking and by not quite knowing what you are doing. What you will discover will be wonderful: Yourself.
— Alan Alda
Reposted fromfelicka felicka viacytaty cytaty

December 09 2013

domilee
Najpiękniejsze uczucie? Czuć się potrzebnym. Nic temu nie dorówna.
— dokładnie.
Reposted fromchocoway chocoway viagalawaygirl galawaygirl
domilee
3108 67ed 420
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viabrokensmile brokensmile

December 07 2013

domilee
0283 0fd6

December 06 2013

domilee
*.*
Reposted frommajkey majkey viadum-spiro-spero dum-spiro-spero

December 05 2013

domilee
faulk you
Reposted fromcube cube viaridiculousdreams ridiculousdreams
domilee
2712 acfa
Reposted fromcats cats
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl